Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Sáng ngày 7/8, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho các chi bộ trực thuộc huyện ủy.

Tại Hội nghị, Đảng viên, công chức viên chức, người lao động đã được học tập, quán triệt 3 chuyên đề trọng tâm của Nghị quyết TW7, khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thông qua học tập Nghị quyết giúp các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động huyện nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của chi, đảng bộ đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, đưa Nghị quyết vào công tác chuyên môn và cuộc sống. Sau học tập, quán triệt, mỗi cá nhân viết bản thu hoạch của bản thân.

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết