Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị lần thứ 15

Sáng ngày 9 tháng 7; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa 19 nhằm đánh giá tình hình các mặt trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và Nghị quyết các Chi, Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt tiến độ đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.068 tấn; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 213,5 tỷ đồng; Thu ngân sách ước đạt 435 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách do huyện quản lý 13,5 tỷ đồng, công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều đổi mới,...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”. Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị, xã hội; Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 18 ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch 147-KH/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ v.v...

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết