Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Ra mắt và phát hành cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng thị trấn Thạnh Mỹ giai đoạn (1945- 2010)

Sáng ngày 27.4; Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng thị trấn Thạnh Mỹ giai đoạn 1945-2010.

     


    Cuốn lịch sử Đảng bộ xã gồm 4 chương, 313 trang, phản ánh một cách khách quan và tương đối đầy đủ quá trình cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn, từ đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược đến thời kỳ đổi mới; thực  hiện CNH- HĐH. Đồng thời  cuốn sách thể hiện sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Việc phát hành cuốn sách nhằm mục đích đánh giá lại quá trình thực hiện các bước công tác sưu tầm tư liệu đến việc biên soạn lịch sử của địa phương từ năm 2010 đến nay; qua đó nêu lên những thuận lợi khó khăn và kết quả đạt trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời qua buổi lễ kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm tư liệu cũng như đóng góp lớn vào việc hoàn thành cuốn lịch sử.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết