Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Lễ ra mắt, phát hành cuốn lịch sử đấu tranh Cách mạng và xây dựng xã La Dêê

Sáng ngày 26 tháng 6; Đảng ủy xã La Dêê (Nam Giang) đã tổ chức Lễ ra mắt Phát hành cuốn Lịch sử đấu tranh Cách mạng và xây dựng xã La Êê (1945-2020).


Qua hơn 8 năm sưu tầm, biên soạn và 2 lần tổ chức Hội thảo, Cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã La Dêê (1945 - 2020)” đã hoàn thành, có 231 trang, gồm 5 chương. Trong đó: chương I, giới thiệu về mảnh đất, con người, truyền thống yêu nước.; chương II, Nhân dân La Dê (Coong Năng, Đắc Tôi) với cách mạng tháng 8/1945 và thành lập chính quyền xã (1945 – 1954); chương III, Hình thành Tổ chức Đảng và lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai (1954 – 1975); chương IV, : Khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân (1975 – 1985); chương V, Xây dựng và phát triển La Dê theo hướng CNH – HĐH, xây dựng nông thôn mới (1997 – 2022).


Cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã La Dêê (1945 - 2020)”, ra đời được xem là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đây là tài liệu quý giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ở địa phương tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, anh dũng của cha ông. Qua đó, thừa kế và phát huy tinh thần cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết nhất trí trong Đảng, trong nhân dân, quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


Dịp này; Đảng bộ xã đã phát hành 250 Cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã La Dêê (1945 - 2020)”, đồng thời trao giấy khen cho 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945-2020.Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết