Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã La Dê về xây dựng Nông thôn mới

Ngày 20/4, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã La Dê về xây dựng Nông thôn mới, Đồng chí La Lim Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất.

Qua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư kịp thời, cơ chế chính sách cho người dân phát triển kinh tế, tạo sinh kế được hỗ trợ đảm bảo theo qui định, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thực hiện và được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt người dân tích cực tham gia cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp công, sức lớn vào công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn những năm qua.


Người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại cán bộ, đảng viên và nhân dân xã La Dê đã cho rằng lợi ích từ xây dựng nông thôn mới những năm qua đã mang lại rất lớn, người dân tham gia rất tích cực. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nêu ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình xây dựng, mở rộng các tuyến giao thông, kênh mương nội đồng; vệ sinh môi trường, quy hoạch. Đồng thời kiến nghị huyện cần quan tâm đầu tư sửa chữa các kênh mương nội đồng, huyện cần ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho xã điểm nông thôn mới để đầu tư cơ sở hạ tầng trong những năm tới, đối với tỉnh cần tăng chỉ tiêu về thực hiện Nghị quyết số 23/2021-NQ/HDND về sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn, cần có chủ trương và chính sách thu hút các công ty, doanh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp tại huyện để giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn…vv.

Tại buổi đối thoại đồng chí La Lim Hậu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho rằng, cuộc đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe, từ đó, Đảng, chính quyền và nhân dân cùng có sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Hậu cũng ghi nhận những ý kiến của người dân, đồng thời khẳng định những ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vướng mắc khó khăn. Đồng thời, tăng cường, ưu tiên mọi nguồn lực để xã triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra, cạnh đó, yêu cầu các ngành, đoàn thể của xã cần tích cực vận động thanh niên đăng ký đi lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh và nước ngoài, đối với xã cần tranh thủ các nguồn lực từ các đơn vị kết nghĩa, các nhà tài trợ để hỗ trợ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể cho từng năm để phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2025 đúng theo lộ trình đề ra.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết