Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị tọa đàm, gặp mặt công tác “Dân vận khéo” ở cơ sở năm 2014.

Sáng ngày 25/12/2014, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị tọa đàm, gặp mặt công tác “Dân vận khéo” ở cơ sở năm 2014 tại xã Chà Val.

Thực hiện quan điểm của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về “công tác dân vận”, trong năm qua, công tác “ Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đã xây dựng được nhiều mô hình mới, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, cải thiện đời sống sinh hoạt trong nhân dân, đẩy mạnh thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo bền vững, giải quyết vốn vay, tạo việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, phương tiên phục vụ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý, an toàn giao thông, hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Hường –  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân, những gương điển hình trong phong trào dân vận khéo với những thông tin trao đổi hữu ích, chia sẻ kinh nghiệm quý trong công tác dân vận ở địa phương. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua "Dân vận khéo", trọng tâm là nhân rộng các mô hình hay, điển hình, có tính thuyết phục. Phát huy dân chủ trong thực hiện “Dân vận khéo”, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng và chất lượng nội dung phong trào; tăng cường lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, gắn phong trào “Dân vận khéo” với từng nội dung, mục tiêu cụ thể và phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, các đoàn thể

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết