Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 14/1/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hơn 200 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên Huyện ủy truyền đạt các chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm mục đích giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, có cơ sở tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết