Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21

Trong 2 ngày 15 và 16/12/2014, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2014, và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đ/c Chơ Rum Nhiên - TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Lê Văn Hường - Phó Bí thư TT Huyện ủy; đ/c A Lăng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2014, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các cấp,  ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đoàn kết của nhân dân, huyện đã đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực; tình hình phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến; văn hoá xã hội tiến triển tốt và đạt được kết quả đáng mừng, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường; tỷ lệ hộ nghèo  57,36% giảm 5,32% so với năm 2013, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng thu hoạch đạt hơn 6.331 tấn, bằng 94,88% kế hoạch, tăng 175 tấn, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 43.266 con, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 152,1 tỷ đồng, tăng 41,14%; ngành thương mại dịch vụ ước  đạt 244,7 tỷ đồng,  tổng thu NSNN năm 2014 (ngân sách huyện, xã) đạt 340,8 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch tỉnh giao; trong đó, do huyện quản lý thu đạt 17,5 tỷ đồng, bằng 125% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể hoạt động nề nếp, thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2014. Năm 2015, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các  chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất 190,3 tỷ đồng;  100% số xã duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục ở các bậc học. Xây dựng mới 2 trường học đạt chuẩn quốc gia; 65-70% tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; không có TCCS đảng yếu kém; phát triển 90 đảng viên trở lên...

   Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và giải trình về tình hình kinh tế-xã hội, QP-AN năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2015; Triển khai, quán triệt Chỉ thị 41 ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Tỉnh; triển khai, quán triệt Chỉ thị 39 ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tác giả: Y Thơm

Nguồn tin: namgiangrt.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết