Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt

Sáng ngày 18 tháng 1; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.


Quang Cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 ngày;  Lớp học đã tập trung học tập, nghiên cứu, quán triệt 5 nội dung chuyên đề. Giới thiệu về chủ đề đại hội. Khái quát thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020 - 2025. Những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hường- TUV-Bí thư Huyện ủy Nam Giang nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy trong quá trình học tập, các đại biểu cần nghiêm túc tiếp thu, ghi chép để sau khi học tập viết bài thu hoạch và về địa phương, đơn vị triển khai các nội dung nghị quyết áp dụng vào thực tế tại địa phương nhằm từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết