Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới

Ngày 19 tháng 5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020. Tham dự lớp có 89 học viên, là những đối tượng quần chúng ưu tú thuộc các Chi; Đảng bộ khu vực vùng thấp giới thiệu, cử tham gia lớp học. Trong thời gian 4 ngày, lớp học được hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng lý tưởng vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết