Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/3/2020, Huyện ủy Nam Giang ban hành Kế hoạch số 139-KH/HU về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX phải mang tính xây dựng, tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ huyện, các ấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng Nam Giang phát triển bền vững.

Các đại biểu tải Kế hoạch và Dự thảo TẠI ĐÂY
Tác giả: Huyện ủy Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết