Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Nam Giang 70 năm xây dựng và phát triển

Tháng Sáu lại về, khi nắng vàng ngập tràn, tỏa ánh rực rỡ hòa quyện với không khí của những ngày Hè sôi động… thì cũng là lúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà hân hoan đón mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

      Ngược dòng thời gian, cách đây tròn 70 năm - vào ngày 28 tháng 6 năm 1949, sau một quá trình chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức - Đảng bộ huyện Bến Giằng (nay là Đảng bộ huyện Nam Giang) chính thức được thành lập. Sự kiện thành lập Đảng bộ huyện có ý nghĩa lớn, ghi nhận kết quả của quá trình vận động, xây dựng và phát triển ở địa phương, đánh dấu một bước chuyển biến cả về lượng và chất của phong trào cách mạng trong toàn huyện và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mọi lĩnh vực công tác ở địa phương trong các giai đoạn lịch sử… 70 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện đó mãi mãi là mốc son rạng ngời trong lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ huyện nói riêng và lịch sử hình thành, phát triển của huyện nhà nói chung.


Đ/c Lê Văn Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang

Xuyên suốt quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện đã không ngừng phấn đấu hy sinh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào cách mạng ở địa phương. Ngay từ khi ra đời, chỉ với hai bàn tay trắng và trái tim hồng, Đảng bộ huyện đã nhanh chóng bước ngay vào cuộc vận động “toàn dân, toàn diện, trường kỳ”, tập trung xây dựng căn cứ địa miền núi để đáp ứng cao hơn cho công cuộc kháng chiến đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Mặc dù trong điều kiện địch bao vây phong tỏa kinh tế ngặt nghèo, cộng với đời sống kinh tế - xã hội nghèo nàn, đời sống du canh, du cư không ổn định, phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song, Đảng bộ huyện đã dày công, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc vận động kháng chiến, giáo dục truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc và với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, đem hết sức mình vì độc lập, tự do, một lòng một dạ tin tưởng vào đường lối chính nghĩa của Bác Hồ và Đảng lãnh đạo. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất để vượt qua những khó khăn vốn có, đó là: vận động xây dựng khối đoàn kết dân tộc, giải quyết nạn kỳ thị dân tộc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất tự túc, phòng, chống đói, cứu đau, tương trợ giúp nhau trong làm ăn; tham gia lực lượng vũ trang và bán vũ trang, bố phòng chống địch càn quét lấn chiếm miền núi và nhất là cuộc vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu như: làm “giặc mùa”, tục “đầu tôi”, khôi phục lòng tin giữa các dân tộc anh em, đoàn kết lại, bình đẳng, tương trợ cùng nhau chiến đấu chống giặc và xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong những năm 1954-1975, đây là thời kỳ để lại nhiều bài học quý giá về công tác dân vận của Đảng bộ, đó là: Người cán bộ Cụ Hồ đóng khố, búi tóc, xâu tai, hòa đồng trong quần chúng, thực hiện “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói) và “bốn tận” (tận trung, tận tâm, tận lực, tận tụy); vận động quần chúng xây dựng phong trào tự quản vào tổ đoàn kết sản xuất, chống địch, giữ làng… nhờ đó, quần chúng tin tưởng vào Đảng, quan hệ giữa Đảng và quần chúng hết sức gắn bó máu thịt với nhau, cho dù kẻ thù với thủ đoạn nham hiểm “dĩ Đảng trị Đảng”, “dĩ dân trị dân” (gây mâu thuẫn, phá hoại, chia rẽ đoàn kết nội bộ, lấy Đảng để chống lại Đảng - lấy người dân để chống lại chính người dân), ly gián giữa quần chúng với Đảng để làm tê liệt phong trào cách mạng. Song, Đảng bộ đã nắm vững quan điểm “lấy dân làm gốc”, dựa vào dân, dân bảo vệ Đảng, tin tưởng Đảng và làm theo Đảng, do vậy mà tổ chức Đảng chẳng những không bị triệt tiêu mà còn không ngừng phát triển và trưởng thành. Đảng bộ huyện đã tăng cường giáo dục, động viên phát huy truyền thống đoàn kết, vận động giác ngộ quần chúng đoàn kết kháng chiến; phát huy ảnh hưởng của các tầng lớp trên, già làng tiến bộ, đảm bảo khối đoàn kết kháng chiến, tổ chức các cuộc đại hội đoàn kết, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong nhân dân…  nhờ giáo dục và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng mà suốt những năm chiến tranh, quan hệ đoàn kết bình đẳng giữa các dân tộc anh em trong huyện luôn được giữ vững và củng cố; mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của địch đều bị đẩy lùi và đập tan. Đảng bộ đã biết dựa vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong đấu tranh với địch, sáng tạo ra những hình thức phù hợp tập quán của dân tộc mình để chống địch, kiên trì thực hiện phương châm: vừa đánh địch, vừa xây dựng thực lực, vừa chiến đấu; kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị… lập nên những chiến công, góp phần vào thắng lợi chung của toàn tỉnh trong chiến thắng Thượng Đức (năm 1974) làm bàn đạp tấn công giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975) và tiến tới đợt tổng tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

      Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay), Đảng bộ huyện đã luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương; nhiều phong trào được ghi nhận dẫn đầu toàn Tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo đà cho sự phát triển. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã có nhiều Nghị quyết, Chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để chọn bước đi thích hợp, Đảng bộ huyện đã xác định cơ cấu kinh tế nông, lâm – công nghiệp - dịch vụ; chú trọng công tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, lựa chọn cây con chủ lực, nhất là phát triển trồng cây công nghiệp (cao su, keo) và dược liệu… xem đây là khâu đột phá. Các cơ sở công nghiệp (xi măng, thủy điện) và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có hướng phát triển; công tác quy hoạch, thu hút đầu tư các cụm công nghiệp được xúc tiến triển khai. Hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc có sự thay đổi rõ rệt, với 100% số xã có đường giao thông đi đến trung tâm và có điện lưới Quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã và đang trở thành phong trào rộng lớn ngày càng gắn bó máu thịt với nhân dân; Mạng lưới y tế luôn được củng cố và phát huy, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, tỷ lệ bác sĩ/số dân thuộc diện cao trong toàn Tỉnh. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến, chất lượng dạy và học được nâng lên, nhiều năm liền Huyện nhà luôn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học. Công tác an sinh xã hội có nhiều cố gắng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và người có công. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân luôn được quan tâm xây dựng vững chắc. Hoạt động đối ngoại nhân dân luôn được duy trì, phát huy có hiệu quả giữa 2 huyện giáp biên Nam Giang - Đắc Chưng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được tăng cường, củng cố; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu trong lời nói và việc làm. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chú ý đúng mức, số lượng kết nạp đảng viên hàng năm đều tăng, từ thuở ban đầu mới thành lập Đảng bộ huyện với 4 chi bộ và 57 đảng viên, đến nay đã tăng lên 2.669 đảng viên và 54 TCCS đảng trực thuộc. Mặt trận và các đoàn thể quần chúng luôn bám sát cơ sở, bám dân, tuyên truyền giáo dục nhận thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có được kết quả trên, Đảng bộ huyện Nam Giang đã dựa vào đặc điểm tình hình địa phương để định hướng và đề ra chủ trương đúng đắn trong từng thời kỳ nhất định; xây dựng và giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa làm mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đi đôi với phát huy vai trò, năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên;... Đó cũng là bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá để Đảng bộ không ngừng hoàn thiện và ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân các dân tộc anh em huyện nhà.

70 năm đã trôi qua, thời gian không dài so với lịch sử hình thành và phát triển của một vùng đất, song cũng đủ để chúng ta nhìn nhận và tự hào về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xuyên suốt quá trình xây dựng và trưởng thành. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949 – 28/6/2019), càng tự hào về truyền thống hào hùng của Đảng bộ bao nhiêu chúng ta càng phải ra sức cùng nhau xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra cho mỗi tổ chức cơ sở đảng, từng cấp ủy và mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ cần phải thấy rõ trách nhiệm lớn lao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Tiền phong gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng "; nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo… Tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 - BCH Trung ương (khóa XII).

Trong niềm vui phấn khởi, mừng Đảng bộ huyện nhà tròn 70 tuổi, Đảng bộ, quân và dân Nam Giang nguyện chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương Nam Giang ngày càng phát triển bền vững. 

Tác giả: Lê Văn Hường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết