Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TW8 khóa XII

Ngày 9/1, Huyện ủy Nam Giang tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII cho hơn 120 lượt cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung gồm: Qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045...

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội năm 2019, chiến lược phát triển kinh tế biển và sự rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu guơng của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết