Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở

Sáng ngày 4/6/2014, Liên đoàn lao động huyện Nam Giang đã phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở năm 2014.

 Tham dự lớp học có gần 120 học viên là chủ tịch,phó chủ tịch  các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

       Trong thời gian 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6/6 các học viên được báo cáo viên của Liên đoàn LĐ tỉnh truyền đạt các nội dung chủ yếu như:Nguyên tắc, phương pháp, kỷ năng hoạt động cán bộ Công đoàn; Công tác tài chính công đoàn; Công tác kiểm tra công đoàn; Công tác tổ chức Công đoàn; Chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng CSVN; Đảng CSVN-Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại;Những vấn đề cơ bản về Luật CĐVN (sửa đổi); Hướng dẫn thi hành điều lệ CĐVN.

       Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết