Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Phát huy phong trào thi đua yêu nước “tuổi trẻ Nam Giang đoàn kết, xung kích sáng tạo - xây dựng và bảo vệ quê hương Nam Giang anh hùng”

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước rất coi trọng các phong trào thi đua yêu nước, bởi vì phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo động lực, động viên, lôi cuốn cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017


    Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, coi đó là bộ phận không thể thiếu trong công tác quản lý của Nhà nước, đồng thời là tấm gương mẫu mực trong mọi phong trào thi đua do chính Người khởi xướng. Người nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Xác định phong trào thi đua yêu nước có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng, trên cơ sở bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngày 04/3/2011 Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Giang xây dựng Chương trình hành động về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam. 05 năm qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, kế thừa truyền thống, phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ thanh niên đi trước, với tinh thần: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,…; phong trào thi đua yêu nước ngày nay tiếp tục được tuổi trẻ Nam Giang phát huy với những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, hiệu quả: Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước; Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc - đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới,...; các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Với phương châm “Tập trung cho cơ sở, hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cơ sở” với nhiệm vụ đột phá là công tác rà soát quy hoạch cán bộ Đoàn, Hội và chăm lo, bồi dưỡng, phát triển, hỗ trợ thanh niên; triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các đối tượng đoàn viên thanh niên trong toàn huyện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Nam Giang học tập và làm theo lời Bác”, “Tiếp lửa truyển thống mãi mãi tuổi 20” và phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”… với sự đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá cho thanh niên được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông", các chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Khi Tổ quốc cần”, “Khi tôi 18”, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”,...: Kết quả, toàn huyện đã huy động nguồn lực tham gia xây dựng và tu sửa hơn 50 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; quyên góp, tặng 1.250 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu TNXP và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 300 triệu đồng; hiến 525 đơn vị máu; tổ chức 37 đợt khám bệnh tình nguyện, tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng; thành lập và duy trì hoạt động 14 đội thanh niên xung kích với 225 thanh niên tham gia;  công tác xây dựng Đoàn, Hội được đẩy mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân. Trong 05 năm, toàn huyện đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 660 đoàn viên ưu tú, xem xét kết nạp được 490 đảng viên trẻ; có 13 đồng chí cán bộ đoàn tham gia cấp ủy cấp các cấp, 13 đồng chí tham gia HĐND các cấp. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo và nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả; cùng với đó, để các phong trào thi đua yêu nước có sức lôi cuốn đông đảo lực lượng ĐVTN hăng hái tham gia; hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, các mặt hoạt động từ đó giới thiệu những cách làm hay, mô hình sáng tạo để nhân ra diện rộng. Qua 05 năm, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tổng kết, nhân rộng 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế vườn tiêu biểu; tuyên dương 185 đội viên, thiếu niên nhi đồng đạt danh hiệu “Thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác”; tuyên dương và trao giải thưởng cho 225 đội viên thiếu niên nhi đồng vâng lời Bác dạy; gặp mặt, biểu dương 40 Bí thư, Phó  Bí thư chi đoàn thôn bản năng động, sáng tạo, tâm huyết với phong trào…; đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc với phong trào thi đua ái quốc của tuổi trẻ Nam Giang. Qua đó đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; từ đó đã hình thành nên lớp thanh niên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát khao cống hiến, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, giàu lòng yêu quê hương, đất nước…; chính vì sự nỗ lực hết mình của các tổ chức cơ sở Đoàn từ huyện đến cơ sở, tuổi trẻ Nam Giang luôn luôn là một trong những huyện có phong trào thi đua xuất sắc của 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, được Chính phủ tặng bằng khen, UBND tỉnh, BTV Tỉnh đoàn tặng cờ, bằng khen các loại, được UBND huyện tằng cờ dẫn đầu 5 năm liền v.v...

Thanh niên tình nguyện giúp dân dựng tình nghĩa - Năm 2014

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ huyện Nam Giang vẫn còn nhiều hạn chế nhất định; đặc biệt, phong trào tuổi trẻ Nam Giang chung tay xây dựng nông thôn mới phát triển chưa được thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thanh niên điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; chưa quan tâm bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng; công tác khen thưởng từ cơ sở thực hiện đôi lúc chưa thật chặt chẽ.

Để phát huy và khai thác tốt vai trò, tiềm năng thế mạnh của sức trẻ; trong  thời gian đến trước hết, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần quan tâm quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với thế hệ trẻ của cấp mình; tuyên truyền sâu rông, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT - XH đề ra, nhất là các phong trào hành động của tuổi trẻ.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, công tác phối hợp của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, qua đó làm chuyển biến sâu rộng trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân, tạo thành động lực mạnh mẽ với ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm tham gia hưởng ứng các phong trào phong trào thi đua.

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đối với lực lượng ĐVTN từ huyện đến cơ sở,   trên cơ sở đó động viên và nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, huy động nội lực trong thanh niên, tính tiên phong, xung kích tình nguyện mọi lúc mọi nơi nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn. Qua đó, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên tất cả các mặt hoạt động, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, tạo thành cao trào hành động cách mạng trong toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nội dung phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ chương trình hành động cách mạng của Đoàn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương năm 2015 và những năm tiếp theo.

    “Trong phong trào thi đua chung thì phải gom góp sáng kiến, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm. Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như con suối nhỏ chảy vào sông to, những dòng sông to chảy ra bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”, “Thi đua là yêu nước: thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực...yêu nước thì phải thi đua…”. Nguyện khắc ghi lời Bác dạy, với những kết quả đã đạt được thời gian qua, trong thời gian đến tuổi trẻ huyện Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thi đua để từ đó trong mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng nỗ lực, thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch còn lại của năm 2015, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Nam Giang anh hùng.

Tác giả: Nguyễn Đăng Chương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết