Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Vừa qua, tại xã ChàVal, Hội LHPN huyện Nam Giang tổ chức Lễ phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.


Chị A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Giang phát động xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới

   Tại buổi lễ, đồng chí A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Giang đã phát động chiến dịch truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, gắn phát triển kinh tế, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.


Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia diễu hành xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023.


Tác giả: Việt Thắng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết