Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Kiểm tra, đánh giá tình hình vay và sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn Nam Giang và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện. Từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/2022, Huyện đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình vay và sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện năm 2022 đến 100% các Tổ TK&VV, 12/12 Đoàn xã, thị trấn có Tổ TK&VV.

Thời gian qua, để giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên hoát nghèo và làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với Ngân hàng CSXH huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, sản xuất, học tập, phục vụ an sinh xã hội, tạo việc làm…


Kiểm tra nguồn vốn vay ủy thác

Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Cơ quan Huyện đoàn đã tiến hành kiểm tra 100% tổ TK&VV, kiểm tra đối tượng vay, mục đích sử dụng vốn. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn; chất lượng hoạt động của tổ TK&VV thời gian qua đã từng bước được nâng lên.

Đến nay, Huyện đoàn Nam Giang đang quản lý 21 Tổ TK&VV, dư nợ ủy thác đạt 33 tỷ 110 triệu đồng, tăng 3 tỷ 540 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ SXKD VKK, cho vay hộ DTTS&MN…;  số dư tiết kiệm đạt 598 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi đạt 98,6% với 20 Tổ TK&VV xếp loại Tốt, 01 Tổ xếp loại khá.


Sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng chính sách xã hội của Huyện đoàn Nam Giang đã góp phần trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, đã hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu.

Tác giả: Thế anh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết