Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 04/2022

Chiều ngày 5 tháng 5, Đ/c A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các thành viên UBND huyện nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH tháng 4, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2022.


Trong tháng 04, UBND huyện chỉ đạo các ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng cây các loại đến hết tháng 4/2022 ước đạt: 2.315,7 ha/2.320aha đạt : 99,81% kế hoạch. Hiện nay, tình hình sản xuất của người dân tập trung chủ yếu vào chăm sóc và thu hoạch một số loại cây trồng vụ Đông Xuân.

Tổng thu nội địa trên địa bàn huyện, thực hiện 4 tháng đạt: 128,216 tỷ đồng, đạt 55,93% dự toán. Thu nội địa do Cục thuế quản lý thu: kế hoạch huyện giao: 207,030 tỷ đồng,  thực hiện đến 29 tháng 4 năm 2022: 121,408 tỷ đồng; đạt 58,64% dự toán.

Thu ngân sách nội địa do Chi cục thuế và các ngành của huyện quản lý thu: kế hoạch huyện giao: 22,2 tỷ đồng, thực hiện đến 29 tháng 4 năm 2022: 7,3 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác quốc phòng được đảm bảo, việc tổ chức huấn luyện thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Trong tháng 5: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương chăm sóc cây trồng, con vật nuôi, theo dõi sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các địa phương và phối hợp tổ chức tiêm phòng dịch bệnh vụ Xuân 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo các ngành phối hợp với Chi cục thuế và các đơn vị có liên quan trong công tác thu NSNN trên địa bàn, tổ chức rà soát, đánh giá và tăng cường các biện pháp thu thu có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; triển khai công bố Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; công tác giao đất, cho thuê đất tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy trình, quy định; tổ chức kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Đất đai; tiếp tục triển khai công tác đo đạc lập hồ sơ giao đất lâm nghiệp cho xã Tà Bhing theo đề án của tỉnh.

Tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chỉ đạo công tác dạy và học đảm bảo việc ôn tập, kiểm tra cuối kỳ II cấp Tiểu học, THCS. Xét hoàn thành chương trình GDMN, GDTH, xét tốt nghiệp học sinh lớp 9 cấp THCS và Bế giảng năm học 2021-2022.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao ở huyện lần thứ IX và các môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2022 tổ chức tại huyện Nam Giang; Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ V, năm 2022. Triển khai tổ chức tập huấn cho công chức Văn hoá - Thông tin xã, thị trấn và Ban Nhân dân các thôn về công tác Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2022.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng luôn duy trì chế độ SSCĐ, nâng cao tinh thần cảnh giác cho CBCS; kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm người và các phương tiện, hàng hoá ra vào trên địa bàn, đặc biệt khu biên giới v.v...Tác giả: Văn Thủy