Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phấn đấu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ban thường trực UBMTTQVN huyện vừa ban hành Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 , theo đó; yêu cầu MTTQ các cấp trong huyện tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quan tâm đóng góp hỗ trợ chương trình an sinh xã hội để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cộng đồng dân cư khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai hạn hán, bão, lụt, dịch bệnh; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Góp phần cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hỗ trợ khác để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, hộ gia đình có công cách mạng,… ; hỗ trợ chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện dài ngày; trợ giúp học sinh nghèo; trợ giúp cứu đói đột xuất, giúp phát triển sản xuất v.v...   


Hỗ trợ người nghèo mua bò

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, địa phương nghèo; cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, tập trung trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và Tết “Vì người nghèo” năm 2023.   

Mục tiêu, trong năm 2022, phấn đấu huy động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chủ trì hiệp thương phân công các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động phối hợp với chính quyền, các tổ chức cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ đạt kế hoạch giảm 390 hộ nghèo theo kế hoạch của huyện. Phấn đấu 60% đoàn viên, hội viên của các hội đoàn thể là các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng thoát nghèo được UBMTTQVN, các thành viên cùng cấp có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết