Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 25/02, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, LĐLĐ huyện Nam Giang.


    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, quan điểm chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mục tiêu về xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn. Các đại biểu còn được nghe chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của  Liên đoàn Lao động tỉnh, chương trình hành động Huyện ủy, LĐLĐ huyện Nam Giang.

Theo chương trình hành động LĐLĐ huyện Nam Giang phấn đấu đến năm 2023 có 1.900 đoàn viên công đoàn, 100% công đoàn cơ sở, khu vực hành chính sự nghiệp đủ điền kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể, ít nhất 70% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia, thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.

Thông qua hội nghị quán triệt giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong huyện nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; nâng cao năng lực, kỹ năng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh. Trên cơ sở đó huyện Nam Giang sẽ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết