Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ cơ sở

Sáng ngày 27/11, Phòng Nội vụ huyện Nam Giang phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 30 học viên là cán bộ của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Giang. Lớp bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịchUBND huyện.


Nam Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ cơ sở

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề do các giảng viên trường Đại học Quảng Nam trực tiếp truyền đạt gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số. Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các xã, thị trấn nâng cao kiến thức để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết