Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

BHXH huyện Nam Giang trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, cấp xã

Thực hiện công văn số 3571/UBND-KGVX ngày 8/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/5/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Vừa qua, BHXH huyện Nam Giang đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo, củng cố và kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, đối với BCĐ cấp xã kịp thời bổ sung công chức Văn hóa – Xã hội (VH-XH) làm Phó BCĐ để tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHTN, BHYT, an toàn vệ sinh, lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm được qui định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ban hành ngày 10/6/2023, quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Kết quả đến nay BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT huyện Nam Giang đã hoàn thành củng cố và kiện toàn 12 ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó thành phần BCĐ cấp xã là các chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng ban, các cán bộ công chức VH-XH làm phó ban, các thành viên khác là cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, ngoài ra mời lãnh đạo UBMTTQ xã, lãnh đạo các hội đoàn thể Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã cùng chuyên viên cơ quan BHXH huyện tham gia thành viên BCĐ.

Năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn trong công tác duy trì và phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địạ bàn huyện nói chung, trong đó đặc biệt là công tác duy trì và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, thống kê từ đầu năm tại BHXH huyện Nam Giang, hằng tháng số người đang tham gia dừng đóng luôn cao hơn gấp nhiều lần số người tham gia mới, trong đó theo phân tích, đánh giá thì ngoài những nguyên nhân khách quan như tình hình kinh tế khó khăn, giảm việc làm, thu nhập của người dân không ổn định… thì bên cạnh đó vẫn có những yếu tố mang tính chủ quan của tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện chính sách. Chính vì vậy, việc củng cố và kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cấp huyện, cấp xã là việc làm mang tính cấp thiết nhằm kịp thời thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 nói chung và địa bàn huyện Nam Giang nói riêng.Tác giả: Viết Thọ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết