Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang 1.268 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được vay vốn ưu đãi

Trong năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện chủ động giải ngân các chương trình tín dụng với mức cho vay lớn đến với nhân dân như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, cho vay hộ SXKD vùng khó khăn, Nhà ở xã hội theo NĐ 100 NĐ-CP. Đặc biệt là cho vay hộ theo NQ 11 của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH mà nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận, mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Theo đó, trong năm 2022 đã thực hiện doanh số cho vay đạt 55 tỷ 924 triệu đồng, với 1.268 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được vay vốn vay; Các chương trình cho vay tập trung vào các chuơng trình hộ nghèo 26.289 triệu đồng, hộ mới thoát Giải quyết việc làm 12.481 triệu đồng, Hộ SXKD 9.419 triệu đồng, Hộ dân tộc thiểu số và miền núi 5.000 triệu đồng, cho vay Nhà ở xã hội 300 triệu đồng v.v...


Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện có tổng dư nợ đạt 203 tỷ 741 triệu đồng, tăng 22 tỷ 548 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng trưởng 12,4%.Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ SXKD VKK, cho vay hộ vùng DTTS&MN, với tổng số khách hàng còn dư nợ là 4.946 hộ.


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết