Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổng dư nợ các nguồn vốn ưu đãi hơn 199 tỷ đồng

    Báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết:  9 tháng đầu năm 2022 đã giải ngân 47 tỷ 556 triệu đồng, với 1.088 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được vay vốn, trong đó, cho vay tập trung vào các chuơng trình hộ nghèo 24.466 triệu đồng, giải quyết việc làm 10.070 triệu đồng, Hộ SXKD 8.699 triệu đồng, Hộ dân tộc thiểu số và miền núi 1.360 triệu đồng, cho vay Nhà ở xã hội 300 triệu đồng….
    Như vậy, đến thời điểm này, tổng doanh số dư nợ đạt 199 tỷ đồng, tăng 17.981 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng trưởng 9,9%. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh, hộ khó khăn, cho vay hộ Dân tộc thiểu số và miền núi…


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết