Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ban An toàn giao thông huyện Nam Giang vừa ban hành Kế hoạch năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông” trên địa bàn huyện cụ thể: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải.

Ban an toàn giao thông huyện yêu cầu: Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn huyện, từ cấp huyện đến cấp xã ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2022. Các Phòng ban ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TT ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết