Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Cụm thi đua số 3 BHXH tỉnh Quảng Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 22.4, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Nam Giang, Cụm thi đua số 3 BHXH tỉnh Quảng Nam gồm các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Quế Sơn đã triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Danh-Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam.


Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động của Cụm năm 2022; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng BHXH tỉnh Quảng Nam, đồng phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: "Viên chức và người lao động Cụm thi đua số 3 đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022" và ký giao ước thi đua với 7 nội dung, trong đó tập trung tham gia nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2022; đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2022 đáp ứng “mục tiêu kép” vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vừa chống dịch an toàn, hiệu quả, linh hoạt.

    Tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các văn bản, chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành BHXH Việt Nam và của các đơn vị trong cụm năm 2022 gắn với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19... Quản lý chặt chẽ việc chi trả ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; giải quyết, chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, hiệu quả, vừa kiểm soát chặt chẽ, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trong điều kiện diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động. Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; thường xuyên chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành chỉ đạo của địa phương nơi xảy ra đại dịch Covid -19. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt do BHXH tỉnh phát động; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết