Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sáng ngày 28/2; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Tại hội nghị, Đ/c Lê Văn Hường-TUV, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần tập trung triển khai là đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho 2 xã điểm là Tà Bhing và La Dê, chú trọng, nâng cao công tác xây dựng Đảng, tập trung phát triển đảng viên mới nhưng phải đảm bảo chất lượng, trên lĩnh vực kinh tế cần chú trọng nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế bền vững.


Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số-kế hoạch hóa gia đình, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh quốc phòng, coi trọng công tác đối ngoại v.v...

Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch số 78-KH/HU của Ban thường vụ huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Triển khai quy định, kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 19/11/2021 của Huyện ủy về đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Triển khai Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện và các mô hình trồng cây ăn quả năm 2022.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết