Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổ chức kỳ họp thứ 2; HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 27 tháng 7; HĐNDhuyện Nam Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 2; HĐND huyện khóa XII.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự nỗ lực của các ngành, địa phương và nhân dân trong huyện; UBND huyện đã tập trung lãnh đạo và điều hành thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cơ bản đạt theo tiến độ đã đề ra, công tác phòng, chống COVID-19 nghiêm túc, quyết liệt, đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt khá, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt kết quả khả quan, công tác kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi được thực hiện chặt chẽ; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm đẩy mạnh thực hiện về số lượng và chất lượng sản phẩm; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; tiến độ thu ngân sách đạt khá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ, gắn với biện pháp phòng, chống COVID-19; các chế độ chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định; công tác giáo dục có nhiều tiến bộ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác cải cách hành chính của huyện đạt kết quả tích cực. Kỳ họp đã nghe các Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm. Báo cáo bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Báo cáo bổ sung đầu tư công năm 2021. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBMTTQVN huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và ý kiến tham gia  xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.

Tại kỳ họp; HĐND huyện đã thống nhất thông qua các nghị quyết về: bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Phê chuẩn Kế hoạch bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Phê chuẩn Kế hoạch bổ sung đầu tư công năm 2021. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Phê chuẩn kết quả bầu phó ban pháp chế, HĐND huyện. Phê chuẩn Nghị quyết ban hành qui chế hoạt động của HĐND huyện, phê chuẩn nghị quyết Chương trình giám sát của thường trực HĐND huyện năm 2022.

     Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông La Lim Hậu- Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đại biểu HĐND huyện đánh giá việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của cử tri v.v...

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết