Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tập huấn soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản vi phạm pháp luật

Sáng ngày 22/10, phòng tư pháp huyện Nam Giang tổ chức tập huấn soạn thảo, ban hành, rà soát hệ thống hóa văn bản vi phạm pháp luật cho cán bộ HĐND, UBND, văn phòng thống kê, tư pháp hộ tịch của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Đồng chí Nguyễn Đức Đúng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Dương Văn Thạnh, Trưởng phòng Tư pháp đang phổ biến, hướng dẫn về quy trình, thủ tục rà soát hệ thống hóa văn bản tại buổi tập huấn
     Tại buổi tập huấn, phòng tư pháp huyện đã phổ biến, hướng dẫn về quy trình, thủ tục rà soát hệ thống hóa văn bản ;  Nguyên tắc, trình tự, thủ tục ban hành  và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật “theo nghị định số 40 ngày 12/4/2010 của chính phủ ; Rà soát, hệ thống hóa văn bản ; Hướng dẫn các biểu mẫu rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...Thông qua lớp tập huấn giúp cho công tác tham mưu soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã, thị trấn được nâng cao...

Nguồn tin: namgiangrt

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết