Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang dịch vụ bưu chính công ích

Sáng ngày 06/4, UBND huyện Nam Giang họp triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan, đồng chí Châu Văn Ngọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBNĐ huyện chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nam Giang cho thấy, Trong quý 1/2023, Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận 278 hồ sơ, đã giải quyết 205 hồ sơ, đang giải quyết 73 hồ sơ. Bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận 1679 hồ sơ, đã giải quyết 1638 hồ sơ.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Châu Văn Ngọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện có trách nhiệm phân công cán bộ công chức phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện huyện về quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định (gồm cả hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giấy) để nhân viên Bưu điện huyện sớm tiếp cận công việc. Đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả xử lý hồ sơ khi nhân viên Bưu điện huyện chuyển đến theo quy định; gắn với trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.

Sau ngày 15/5/2023 sẽ chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (bao gồm cả phí, lệ phí) đối với tất cả các thủ tục hành chính theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện.


Nam Giang chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang dịch vụ bưu chính công ích

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện huyện nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.
Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết