Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổng kết mô hình lúa SRI vụ Đông Xuân năm 2015

Sáng 26. 8, tại UBND xã Đắc Tôi, Ban quản lý dự án cải thiện an ninh lương thực cho hộ sản xuất qui mô nhỏ huyện Nam Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình lúa SRI vụ Đông Xuân năm 2015.

    Trong vụ sản xuất đông xuân vừa qua, dự án Phát triển cộng đồng đã hỗ trợ huyện triển khai mô hình canh tác lúa SRI với 6 thôn của các xã La Ê, La Dê, Đắc Tôi, Chà vàl, Zuôich và thị trấn Thạnh Mỹ tham gia, bên cạnh việc  phổ  biến  kỹ thuật thâm canh theo phương pháp cải tiến, trạm khuyến nông huyện cử cán bộ xuống tận cơ sở hướng dẫn nhân dân từ khâu làm đất, gieo bắc mạ, cấy, bón phân, chăm sóc, tưới nước, phòng trừ dịch bệnh. Đặc biệt, thực hiện làm cỏ bằng tay, cào cỏ thủ công, tuyệt đối không dùng thuốc trừ cỏ. Tuy mật độ 30 khóm/m2, mỗi khóm cấy bình quân 1 dảnh nhưng tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu ở  mô hình SRI đều cao hơn so với sản xuất đại trà. Vì vậy, dinh dưỡng  tập trung cho các nhánh hữu hiệu nên bông to, nhiều hạt, qua thu hoạch đạt từ 40 đến 80 tạ/ha,cao hơn mức trung bình bằng các phương pháp cấy trước đây từ 10 đến 20tạ/ha.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết