Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Nam Giang qua 5 năm nhìn lại

Xác định mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư trên cả nước nói chung, đối với huyện ta nói riêng.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, từ 72,13% (năm 2010) xuống còn 57,36% (năm 2014).  Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được tập trung thực hiện. Các vấn đề cơ bản, bức xúc đối với người nghèo được giải quyết kịp thời như: Hỗ trợ, tạo cơ hội cho nhiều người nghèo, cận nghèo tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội, hàng năm cấp miễn phí trên 15 ngàn thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội khác; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/CP của Chính phủ; hỗ trợ xây dựng 2.740 nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134, 135/TTg-CP; hỗ trợ xây dựng 510 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167, QĐ số 67 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng trên 200 nhà ở cho Người có công cách mạng, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 300 lượt người nghèo.

Nuôi heo rừng một trong những mô hình phát triển kinh tế bền vững ở Nam Giang

Từ năm 2011 đến năm 2014, toàn huyện có 5.640 lao động được đào tạo nghề, chiếm tỷ lệ 35% so với tổng số lao động tự tạo việc làm mới. Một số chính sách an sinh xã hội khác cũng được thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần hỗ trợ rất lớn cho hộ nghèo, đối tượng xã hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, cho vay vốn ưu đãi, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Ngoài ra hằng năm huyện chi đối ứng ngân sách của địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương, tỉnh như: hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, nhà ở người có công với cách mạng, đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, thực hiện chương trình về nông nghiệp 3 cây, 3 con, trợ cấp khó khăn đột xuất kịp thời cho các đối tượng, góp phần giảm nghèo và từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn huyện.

Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư cho lĩnh vực giao thông hơn 239 tỷ đồng, chiếm 52,491% tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, theo đó, toàn huyện đã bê tông hóa khoảng trên 90 km đường bê tông hóa giao thông nông thôn tại các địa phương. Qua đó, hệ thống giao thông cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, phần lớn các địa phương đã có đường ôtô đến trung tâm xã, tuy nhiên hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, đường vào các vùng sản xuất tập trung chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nhân dân.  

Bên cạnh việc vận động nhân dân tập trung khai hoang diện tích lúa nước nhằm góp phần ổn định nguồn lương thực tại chỗ, huyện Nam Giang còn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi. Đến nay, toàn huyện đã có 70 công trình thủy lợi, phục vụ diện tích tưới nước ổn định là 241 ha, tuy nhiên, hiện tại toàn huyện vẫn còn 99 ha diện tích lúa nước phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên, trong những năm đến, huyện tiếp tục ưu tiên xây dựng các  công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân.

Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, công tác vận động gây Quỹ “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thanh niên lập nghiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của huyện. 5 năm qua, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng. Toàn huyện đã vận động các tổ chức Chính trị, xã hội, các doanh nghiệp đóng góp hơn 1.4 tỷ đồng vào quĩ người nghèo; Việc sử dụng quĩ bảo đảm đúng mục đích, đối tượng theo qui chế hoạt động và sử dụng quỹ. Qua phong trào, đã xây dựng mới 142 nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, còn huy động hàng vạn ngày công, nhiều hình thức đóng góp khác hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đến nay đã có 9/12 xã được Trung ương Mặt trận TQVN cấp Bằng ghi công xoá xong nhà dột nát cho người nghèo. Cuộc vận động “Ngày vì nghèo” trên địa bàn huyện đã đem lại những kết quả có ý nghĩa, thiết thực góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua những khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao 57,36%.

Trong những năm tới, huyện tập trung nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm phát huy những thành quả, tiềm năng và lợi thế riêng có của một huyện miền núi, phấn đấu xây dựng  Nam Giang ngày càng phát triển giàu đẹp.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết