Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa X

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, bầu chức danh phó chủ tịch HĐND huyện và thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10.

Đồng chí Chờ Rum Nhiên - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp, năm 2015 là năm cuối của kỳ kế hoạch 2010 - 2015, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong tình hình hiện nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, khí hậu thời tiết còn diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nội tại nền kinh tế của huyện cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Tuy nhiên, huyện Nam Giang cũng có những thuận lợi cơ bản, tiếp tục kế thừa đà phát triển kinh tế của 4 năm qua để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2010 - 2015.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện đã nghe các báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Các báo cáo của Ban pháp chế, ban KT-XH HĐND; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Nghe UBMTTQVN huyện báo cáo về tình hình hoạt động của mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015...

Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung bàn các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng từ nay đến cuối năm 2015, Nghe đồng chí A Lăng Mai - Chủ tịch UBND huyện thông qua Chương trình công tác trọng tâm  6 tháng cuối năm 2015. Tiến hành bầu cử chức danh phó chủ tịch HĐND huyện, kết quả đồng chí Zơ Râm Thị Hai đã trúng cử chức danh phó chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 với 24/26 phiếu bầu, đồng thời biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2015; Điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2015.  Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Phê chuẩn chức danh phó chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết