Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Vì một Nam Giang phát triển

Ngày 8.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam trước thềm đại hội, ông Chơ Rum Nhiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang chia sẻ:

Năm năm qua (2010 - 2015), hành trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức. Song, với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Giang đã ghi dấu bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quyết tâm vì mục tiêu xây dựng Nam Giang ngày càng phát triển.

Diện mạo thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang hôm nay.Ảnh: A Lăng Ngước
Diện mạo thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang hôm nay.Ảnh: A Lăng Ngước

- PV: Ông có thể nói rõ hơn dấu ấn thành tựu trên lĩnh vực kinh tế trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII?

- Ông Chơ Rum Nhiên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, xác định cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch. Những năm qua, giá trị sản xuất của các lĩnh vực tăng trưởng khá đồng đều. Trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng với tổng giá trị hơn 984 tỷ đồng; duy trì diện tích gieo trồng hàng năm đạt gần 6 nghìn héc ta, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 6.287 tấn.

Bên cạnh đó, việc ra đời Nghị quyết 03 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng “3 cây, 3 con” chủ lực cũng tạo cơ hội phát triển theo hướng bền vững. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới 766ha cao su đại điền, nâng tổng diện tích cao su trên địa bàn huyện lên hơn 1.330ha; bình quân mỗi năm trồng keo phân tán trong nhân dân 150 - 200ha. Hàng năm, địa phương hỗ trợ mỗi xã, thị trấn hơn 200 triệu đồng để tập trung phát triển chăn nuôi bò, heo và dê, với tổng đàn gia súc bình quân mỗi năm hơn 15 nghìn con, gia cầm hơn 27 nghìn con; hình thành 55 mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong 5 năm qua của huyện hơn 32 tỷ đồng (trong đó, ngân sách địa phương hơn 14 tỷ đồng); tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.860 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 72,12% năm 2010 đến nay xuống còn 53%.

- PV: Là địa phương miền núi được đánh giá cao trong công tác xây dựng Đảng, Nam Giang đã làm như thế nào để “giữ mình” trong sạch vững mạnh, thưa ông?

Đảng bộ huyện Nam Giang hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 2.175 (trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn và tương đương; 37 chi bộ trực thuộc huyện ủy). Nhiệm kỳ qua, mỗi năm Nam Giang kết nạp được hơn 140 đảng viên; duy trì 100% số thôn có chi bộ đảng. Qua 5 năm, toàn huyện có 3 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động; 6 tập thể và 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 37 tập thể và 49 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh... Ngoài ra, 2 xã La Êê và Đắc Pring vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Ông Chơ Rum Nhiên: Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện ủy Nam Giang cũng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương… từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của từng cấp ủy đảng gắn với “dân vận khéo” để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XVIII đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính, xây dựng Đảng... cũng có nhiều khởi sắc. Qua đó, góp phần củng cố và đảm bảo trật tự trị an; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hành chính; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

Cầu Bến Giằng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Cầu Bến Giằng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

- PV: Thành tựu của nhiệm kỳ qua đã rõ, sức chiến đấu của Đảng đã được khẳng định, tuy nhiên khó khăn thách thức trên chặng đường phía trước vẫn còn nhiều. Ông có thể chia sẻ những định hướng trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nam Giang đề ra chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt đạt 6.700 tấn/năm; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 5%; hàng năm có hơn 65% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 4 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

- Ông Chơ Rum Nhiên: Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XIX xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, góp phần vào thắng lợi chung vì mục tiêu xây dựng địa phương phát triển bền vững. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu nông  - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch; chú trọng thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá: đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và công tác giảm nghèo nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đảm bảo quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành hệ thống chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy khối đoàn kết toàn dân. Toàn đảng bộ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

- PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tác giả: A Lăng Ngước

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết