Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang giảm hơn 1.300 hộ nghèo trong giai đoạn 2021-2023

Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Nam Giang đã thực hiện nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo và đạt kết quả đáng mừng.

      Trong giai đoạn này, UBND huyện đã thực hiện hỗ trợ trồng cây ăn quả gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn, với 14 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tổng số tiền 7.200 triệu đồng, hỗ trợ cho 238 nhà ở cho hộ nghèo để xây mới và sửa chữa với số tiền 3.241 triệu đồng, hỗ trợ 62.756 thẻ Bảo hiểm y tế, cho đối tượng Người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người Dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người có công cách mạng, Bảo trợ xã hội, trẻ em, với hơn 50 tỷ đồng.

     Cạnh đó, các ngành chuyên môn của huyện đã phối hợp thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ miễm, giảm học phí; cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập kịp thời, đúng quy định cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người Dân tộc thiểu số sinh sống vùng điều kiện kinh tế-xã hội Đặc biệt khó khăn với số tiền 20 tỷ 970 triệu đồng…

     Kết quả trong 3 năm từ 2021-2023, huyện Nam Giang đã có 1.342 hộ thoát nghèo, giảm nghèo bình là 6,49%; đạt so mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

 Ảnh: Cây Lòn bon  mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện

     Hiện nay, toàn huyện còn 2.654 hộ nghèo, tỷ lệ 35,58%, huyện Nam Giang cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 60 của Huyện ủy về phân công các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham gia giúp đỡ các xã, thôn xây dựng Nông thôn mới, thoát nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhất là việc hướng dẫn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Ngân sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

     Đẩy mạnh kiêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm khu công nghiệp Tổ dân phố Hoa (Thạnh Mỹ), Cà Dâng (Tà Bhing) nhất là lĩnh vực chế biến nông - lâm sản. Phát triển các mô hình sản xuất có sự tham gia của hộ nghèo, cận nghèo. Thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ thay vào đó là sự đầu tư, quy hoạch có quy mô, mô hình sản xuất phù hợp với địa phương nhằm phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện còn 1.963 hộ nghèo, giảm 690 hộ; tỷ lệ toàn huyện còn khoảng 25%; đạt tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chỉ tiêu giao.


Tác giả: Văn Thủy

Nguồn tin: Tin tức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết