Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 05/1/2024, huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ và quán triệt công tác Tết năm 2024.


Mô hình trồng sâm bảy lá ở xã Chơ chun góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng địa phương đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 13 chỉ chỉ tiêu vượt.

Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2023 ước đạt 316,2 tỷ đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn ước thực hiện 3.337 tỷ đồng, đạt 102,05% kế hoạch và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nội địa 345,488 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán huyện giao. Vượt dự toán giao 5%.

Nam Giang giảm 553 hộ nghèo trong năm 2023, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao (390 hộ). Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa... từng bước được phát huy; quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới luôn được giữ vững, ổn định.

Công tác đối ngoại tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện Biên bản kết nghĩa Thôn - Bản hai bên biên giới thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Huyện đã tổ chức Đoàn sang thăm, chúc Tết Bunpy may, Lào năm 2023 và trao tặng bò 20 giống cho 20 hộ nghèo huyện Đắc Chưng với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng; tham dự Lễ hội đua thuyền tại huyện Đắc Chưng; thăm và hỗ trợ 50 tấn gạo cho huyện Đắc Chưng, trị giá 01 tỷ đồng.

Năm 2024 huyện Nam Giang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tạo chuyển biến mới trong đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm, khoáng sản; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quản lý các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ xây dựng các công trình dự án, nhất là 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; hoàn thành công tác thanh tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật…Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết