Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ sản xuất Đông- Xuân năm 2019

Chiều ngày 10/12/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các khâu sản xuất đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, bố trí và đưa vào sản xuất các giống lúa mới có năng suất, sản lượng, chất lượng cao, làm tốt công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...nên có thể thấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tăng hơn các năm trước. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 ước thực hiện 235,6  tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 5,84% so với năm 2017. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản duy trì ổn định, không để xảy ra các dịch bệnh lớn gây thiệt hại đối với chăn nuôi của nhân dân, theo thống kê đến 31 tháng 10 năm 2018, tổng đàn gia súc toàn huyện có 17.028 con duy trì về tổng đàn, đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ vật nuôi. Công tác tiêu độc, khử trùng và phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm được các ngành và địa phương quan tâm thực hiện kịp thời, trong năm 2018 đã tổ chức các đợt tiêm phòng 28.791 liều vắcxin các loại đối với 31.628 lượt đàn gia súc. Trong năm 2018, UBND huyện đã mời các chuyên gia từ Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam tiến hành các nhiệm vụ khảo sát, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn huyện, tư vấn UBND huyện, các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tại Hội thảo do UBND huyện tổ chức về định hướng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn, qua đó đã xác định được một số cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường trong nước, xác định một số vùng làm động lực phát triển mô hình cây ăn quả tập trung, đề xuất chủ trương với Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất, làm cơ sở xây dựng Đề án trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện thảo luận thông qua.

Triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp 2019, huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng;  Đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn; chú trọng công tác tổng kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là cần tập trung thực hiện tốt các khâu sản xuất như: Làm đất, thủy lợi, giống và các loại vật tư nông nghiệp khác đảm bảo kế hoạch xuống giống vụ đông xuân 2018 – 2019 kịp thời, đúng khung lịch thời vụ đề ra.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết