Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Thực hiện hiệu quả nhiều chương trình phối hợp giữa Cơ quan quân sự huyện với các tổ chức chính trị xã hội

Sáng ngày 9 tháng 12; Huyện Nam Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Cơ quan quân sự huyện với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.Trong 5 năm qua, Huyện Nam Giang đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân 350 thanh niên, trong đó có 9 đảng viên. Các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng Dân quân tự vệ,  Dự bị động viên tại các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đúng phương châm “xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, DQTV rộng khắp”. Đến nay, lực lượng DQTV trên địa bàn huyện đạt 3,68% so với dân số và cán bộ, công nhân viên chức; tỉ lệ đảng viên trong DQTV đạt 16,71%. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn được kiện toàn đủ số lượng, 12/12 chi bộ quân sự có cấp ủy, trong đó 11/12 Chỉ huy trưởng được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp; có 48/50 thôn đội trưởng là đảng viên. 


Ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2017- 2020. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện cuộc vận đông “LLVT huyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại 3 thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, và thôn Pà Vả, xã Tà Bhing, thôn Công Zốt, xã Chơ Chun, xây dựng 03 sân bóng chuyền, với tổng kinh phí hơn 55 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 6 Gươl trị giá trên 300.000.000 triệu đồng. Xét chọn 21 hộ, triển khai chương trình “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” đầu tư 14 con heo, 7 con bò, 10.000 cây giống và 50.000.000 đồng. Vận động cán bộ chiến sĩ LLVT huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp quyên góp xây dựng 09 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 630.000.000 triệu đồng.

Dịp này, Cơ quan quân sự huyện đã ký kết hoạt động với các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời trao giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành tốt công tác phối hợp giữa Cơ quan quân sự huyện và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2016-2020.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết