Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại tài liệu: Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 MAU_SO_03a.doc 31.5 Kb
2 MAU_SO_03b.doc 26.5 Kb
3 THU_TUC-SUA_DOI_BO_SUNG_GIAY_CHUNG_NHAN_TRO_CHOI_DIEN_TU.doc 26 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết