Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại tài liệu: Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 MAU_SO_02a.doc 30.5 Kb
2 MAU_SO_02b.doc 28 Kb
3 THU_TUC_-_CAP_GIAY_CHUNG_NHAN_TRO_CHOI_DIEN_TU.doc 25.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết