Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Công văn số 01/TBVC-VHTT ngày 15/3/2018 của Tiểu Ban vật chất Lễ hội VHTT tỉnh năm 2018
Tệp tin gốc 01-TBVC-VHTT  
STTTiêu đề
1 thông báo số 13/TB-BQLCTV của BQL chương trình phát triển vùng huyện Nam Giang
2 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12/6/2018
3 Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018
4 công văn số 45/UBND-TH thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế làm việc của UBND huyện
5 TIN TUẦN SỐ 04, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
6 TIN TUẦN SỐ 03, từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
7 TIN TUẦN SỐ 02; Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
8 TIN TUẦN SỐ 01 - Từ ngày 01/1/2018- đến ngày 05/01/2018
9 11/TB-UBND-2017; Kết luận tại Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 02 vào ngày 03/3/2017
10 10/TB-UBND-2017; Kết luận tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh Quảng Nam
11 08/TB-UBND-2017; Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác đầu tư xây dựng năm 2017
12 04/TB-UBND-2017; Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác BT, GPMB năm 2017
13 03/TB-UBND; Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
14 02/TB-UBND-2017; Kết luận tại cuộc họp bàn công tác tận thu gỗ tại Tiểu khu I, khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
15 364/TB-UBND-2016; Kết luận tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017
[Trở về]
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết