Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 2776/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2016
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định Phê duyệt kế hoạch xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2776-QD-UBND-2016.pdf[ Tải về ]1.44 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định Phê duyệt kế hoạch xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết