Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 02/ĐA-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2016
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 19/09/2016
Đề án đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Nam Giang giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:DA 02-UBND-2016.pdf[ Tải về ]13.95 Mb

Nội dung trích yếu :
Đề án đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Nam Giang giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết