Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 06/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/07/2016
Người ký: Chờ Rum Nhiên
Ngày hiệu lực: 02/08/2016
Nghị Quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:05-NQ-HDND-2016.pdf[ Tải về ]831.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị Quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết