Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND
Ngày ban hành: 12/01/2016
Người ký: A Lăng Mai
Ngày hiệu lực: 12/01/2016
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2016
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01-CT-UBND-2016.pdf[ Tải về ]169.45 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2016


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết