Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2404/ UBND-KTTH
Ngày ban hành: 25/06/2014
Người ký: Nguyễn Ngọc Truyền
Ngày hiệu lực: 25/06/2014
thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2075 lượt ]Quay lại
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết