Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 18-4079-2016.doc 29.5 Kb
2 MAU_DON_18-4079-2016.doc 34 Kb

Nội dung trích yếu :
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết