Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 14-4079-2016.doc 27 Kb
2 MAU_DON_14-4079-2016.doc 31 Kb

Nội dung trích yếu :
* Thành phần hồ sơ
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu quy định;
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay cho giấy báo tử;
Giấy tờ xuất trình: Giấy tờ chứng minh cư trú, giấy tờ tuỳ thân khác của người chết; Giấy tờ tùy thân của người đi khai tử.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết