Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 13-4079-2016.doc 30.5 Kb
2 MAU_DON_13-4079-2016.doc 32 Kb

Nội dung trích yếu :
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết