Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyề
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 11-4079-2016.doc 29 Kb
2 MAU_DON_11-4079-2016.doc 68.5 Kb

Nội dung trích yếu :
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết